De geplukte appels worden gewogen ...

' Meten leert men al doende ', is een van onze wiskundige pijlers. Zoals u hieronder kunt lezen plukten de kleuters heel wat appes in de appeltuin van juf Elsje. Een prima activiteit voor juf Liesbet en de kindjes uit klasgroep 3A om de ' kilogram ' aan te brangen. De opdracht bestond erin om steeds 1 kg appels af te wegen. Dit dienden ze in een circuit te doen met verschillende meetinstrumenten. Enthousiast voerden de leerlingen deze opdracht uit. Meteen wisten ze heel goed hoeveel een kilogram was, en ' wegen'' leerden ze al doende. En na het wegen ... snoepten ze allemaal van een lekker appeltje ! Ze hadden het verdiend !

 

 

 

 


 

 

 

 

De grote "appeltuin " van juf Els

Als een kind iets kan ervaren, dan leert het veel sneller en kan het vlugger verbanden leggen. Zo trokken alle kleuters onlangs nar de grote appeltuin van juf Els. Op de grond vonden de kleuters heel wat appels. Sommigen daarvan hadden reeds een 'vieze' plek. Maar natuurlijk hingen er ook nog aan de bomen ! Het verbasde de kleuters dat er wel 100 appels aan één boom kunnen hangen. Ze leerden ook hoe men een appel van de boom dient te plukken.

De komende weken worden er naar aanleiding van dit bezoek in de kleuterklassen heel wat eigen en klasoverstijgende ( de oueren helpen de jongsten!) activiteiten georganiseerd rond appels :appelmoes maken, het woordje appel zoeken, herkennen, misschien zelfs schrijven, stempelen met appels, appels wegen en verkopen aan de mama's en papa's, appels tellen, ....

Onder de rubriek "FOTO'S " vind je nog veel meer foto's van deze activiteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de eerste schooldag : de kinderen en ..... hun ouders

De eerste schooldag was alvast geen dag vol stress. Samen met de leerlingen stapten ook hun ouders de school binnen. Na een harttelijke welkom schoof iedereen aan voor een lekker ontbijt. Dit werd aangeboden door de oudervereniging. Op deze dag stelde de gemeente Koksijde ook zijn 'perenactie' voor. Voor de school meteen het sein om ook het ontbijt gedeeltelijk in het teken van de peer te plaatsen : perenstroop, perenjam, perensap en natuurlijk ook een lekkere peer ! Na het gesmaakte ontbijt trokken de ouders mee naar de klas waar ze de eerste activiteit van hun oogappel konden meebeleven. Daarna trokken de ouders huiswaarts. De kinderen voelden zich op hun gemak op school. Zoals één van onze stelregels luidt : de kloof tussen de school en thuis moet zo klein als mogelijk zijn. Papa en mama moeten ook welkom zijn op school !

29 augustus : onze eerste schooldag wordt onvergetelijk !

Het wordt spannend tijdens onze ' Ijsbrekersdag ' op vrijdag 29 augustus. Alle leerlingen worden alvast bij hun 'intrede ' verwelkomd. Alle namen in dezelfde kleur zitten samen in de klas. En dan .... wordt het zoeken naar de klas en de juf ! Spannend ! Als beloning : een prachtige klas, een enthousiaste juf en ..... een heerlijk ijsje ! Onze eerste schooldag kan niet mislukken !

Schoolfeest was symbool van samenwerking

De Oink-beesten, Gompies, Systemen, .... ze raasden allemaal doorheen de school tijdens ons jaarlijks schoolfeest. De voorstelling door de kinderen was het resultaat van een muzisch creatief project waaraan over de klassen heen werd gewerkt. En niet alleen de klassen ! Ook heel wat ouders zetten zich in om van dit optreden iets ongelooflijks te maken. Vele dagen lang zaten ouders samen om prachtige kostuums en maskers te maken. Anderen zetten zich in om het podium te versieren, ...

De kinderen mochten zelf hun activiteiten kiezen. Zo waren er leerlingen die musiceerden (op zelfontworpen instrumenten), zongen, dansten of toneel speelden. Ook alle filmpjes en tekeningen die als decor geprojecteerd werden, waren van A tot Z door de kinderen gemaakt.

Ondanks de warmte genoten meer dan 300 aanwezigen van de voorstelling. Een staande ovatie deed bij sommigen een traantje wegpinken. Het was geslaagd !  Zeker de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders was bijzonder. Samen school maken in het belang van het kind, da's een leefschool!

Meer foto's vand je in de rubriek "foto's".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud syndiceren