Kinderen snoepen van ' De Grote Voorleesdag'

Op woensdag 26 november organiseerden de ouderkoepels van de verschillende schoolnetten ' De Grote Voorleesdag ' voor ouders. Wij namen alvast deel om aan te tonen dat voorlezen voor kinderen belangrijk is en tevens dat zij daar , in deze tijd van digitale spelen, enorm van kunnen genieten. Meteen werd ook de ouderbetrokkenheid verhoogd. Heel wat ouders en sympathisanten lazen in een knus hoekje van de school voor aan een groepje leerlingen. De voorleesboeken zelf werden geselecteerd door de Koksijdse bieb. Het was een lust om te zien hoe de kineren, van kleine tot groot, aan de lippen van de verteller hingen.

Nadien trokken de oudste leerlingen naar onze kinderopvang " De Zeesterretjes". Zij lieten de ook de allerkleinsten meegenieten van het voorlezen.Daarna verzamelden de 'voorlezers ' rond de koffietafel. Iedereen vond het ronduit een positief initiatief en men besloot om dit toch wel enkele malen per schooljaar te doen.

Meer foto's vind je onder de rubriek 'Voorleesdag' 2014 ' onder foto's.
 

 

Red een leven!

In klasgroep 5 was onlangs het Instituut voor Medisch Dringende Hulpverlening te gast. In een eerste gedeelte leerden de kinderen herkennen wanneer het leven van een mens in gevaar is. Ze maakten ook een boeiende reis tijdens het ontdekken van de weg die zuurstof in ons lichaam aflegt. Een must voor iedereen is ongetwijfeld het juist verwittigen van de hulpdiensten. Ook deze , soms levensbelangrijke handeling, werd aan de kinderen geleerd.
In een laatste gedeelte leerde men ook hoe men iemand dient te beademen en hartmassage te geven. En wat doe je wanneer er een nootje in iemands luchtpijp belandt? " Iedereen zouden  deze handelingen moeten kennen ", zeiden een aantal leerlingen achteraf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattice is Koksijds kinderburgemeester !

Mattice Vermander, leerling uit klasgroep 5B is de nieuwe kinderburgemeester van Koksijde. Daarmee volgt hij Janne Levecque als kinderburgemeester. Samen met schepen Lander Vanhove zit Mattice gedurende het komende schooljaar 5 maal de Koksijdse kindergemeenteraad voor. Hierin zitten 12 kinderen uit de 6 basisscholen van Koksijde. vanuit de scholen brengen zij heel wat iedeeën naar voor rond natuur en milieu, cultuur, sport en spel, verkeer en veiligheid. Ook bij inhuldigingen die kinderen aanbelangen is de kindergemeenteraad aanwezig. In zijn eerste toespraak pleitte Mattice voor meer speelpleinen en onderlijnde hij het belang van de veiligheid. Karine Tovmasyan zetelt samen met de jkersverse kinderburgemeester namens onze school in de nieuwe raad. PROFICIAT !

Grootouders worden verwend op school

Ieder jaar vormt het grootouderfeest een hoogtepunt voor de kinderen. Dit jaar werden de opa's en oma's getrakteerd op een prachtig forum, waarin ze zelf centraal stonden.
Luidop zongen ze de 'schoolliedjes' van vroeger mee. Ook werden ze actief betrokken bij eht forum. Het klasbezoek vormde ook een blinkmomentje voor de kleinkinderen. Fier als een gieter gaven ze in hun klas uitleg en sommigen probeerden zelf om de grootouders wat te laten rekenen, lezen of een spelletje mee te spelen. Het feest werd afgesloten met een een lekkere receptie. Enkele klasgroepen hadden tijdens de lessen techniek koekjes en taarten gebakken. Ook onze bakouders hadden weer hun ovenkunstjes bovengehaald. Kortom, de grootouders beleefden een dagje mee op de school van hun kleinkinderen. En of het hen deugd deed !   

  Meer  foto's vindje onder de rubriek  " foto's "

Ook interesse om uw kind bij ons school te laten lopen?

In de steden vind je ze alom en zijn ze bijzonder populair : de leefscholen. In onze contreien lijkt dit begrip nog niet zo gekend maar wij willen er iets aan doen! Een leefschool bereikt dezelfde doelen als andere scholen, maar de werking is veel meer kindgericht. Dit uitleggen in een tekst is erg moeilijk. Vandaar dat we op geregelde tijdstippen ouders en kinderen uitnodigen naar school.

Op zondag 19 oktober is het weer zo ver. Onze ‘zondagmatinee’ start om 10 uur. Eerst wordt er uitgelegd wat een leefschool precies is en hoe Leefschool De Letterzee werkt. Daarna trekt men samen met de juffen de klassen in. Zij vertellen u hoe het er in de klas echt aan toe gaat. En bij een lekker aperitief kan men honderduit vragen stellen aan een aantal mensen uit het team.

Op dinsdag 21 oktober van 9 tot 11 uur is iedereen met hun kleine oogappel welkom tijdens de ‘openkleuterklas’. Daar kunnen de kleinsten meebeleven hoe het er op school aan toe gaat. Ook papa en mama mogen van deze momenten meegenieten.

Inhoud syndiceren