Mattice is Koksijds kinderburgemeester !

Mattice Vermander, leerling uit klasgroep 5B is de nieuwe kinderburgemeester van Koksijde. Daarmee volgt hij Janne Levecque als kinderburgemeester. Samen met schepen Lander Vanhove zit Mattice gedurende het komende schooljaar 5 maal de Koksijdse kindergemeenteraad voor. Hierin zitten 12 kinderen uit de 6 basisscholen van Koksijde. vanuit de scholen brengen zij heel wat iedeeën naar voor rond natuur en milieu, cultuur, sport en spel, verkeer en veiligheid. Ook bij inhuldigingen die kinderen aanbelangen is de kindergemeenteraad aanwezig. In zijn eerste toespraak pleitte Mattice voor meer speelpleinen en onderlijnde hij het belang van de veiligheid. Karine Tovmasyan zetelt samen met de jkersverse kinderburgemeester namens onze school in de nieuwe raad. PROFICIAT !

Grootouders worden verwend op school

Ieder jaar vormt het grootouderfeest een hoogtepunt voor de kinderen. Dit jaar werden de opa's en oma's getrakteerd op een prachtig forum, waarin ze zelf centraal stonden.
Luidop zongen ze de 'schoolliedjes' van vroeger mee. Ook werden ze actief betrokken bij eht forum. Het klasbezoek vormde ook een blinkmomentje voor de kleinkinderen. Fier als een gieter gaven ze in hun klas uitleg en sommigen probeerden zelf om de grootouders wat te laten rekenen, lezen of een spelletje mee te spelen. Het feest werd afgesloten met een een lekkere receptie. Enkele klasgroepen hadden tijdens de lessen techniek koekjes en taarten gebakken. Ook onze bakouders hadden weer hun ovenkunstjes bovengehaald. Kortom, de grootouders beleefden een dagje mee op de school van hun kleinkinderen. En of het hen deugd deed !   

  Meer  foto's vindje onder de rubriek  " foto's "

Ook interesse om uw kind bij ons school te laten lopen?

In de steden vind je ze alom en zijn ze bijzonder populair : de leefscholen. In onze contreien lijkt dit begrip nog niet zo gekend maar wij willen er iets aan doen! Een leefschool bereikt dezelfde doelen als andere scholen, maar de werking is veel meer kindgericht. Dit uitleggen in een tekst is erg moeilijk. Vandaar dat we op geregelde tijdstippen ouders en kinderen uitnodigen naar school.

Op zondag 19 oktober is het weer zo ver. Onze ‘zondagmatinee’ start om 10 uur. Eerst wordt er uitgelegd wat een leefschool precies is en hoe Leefschool De Letterzee werkt. Daarna trekt men samen met de juffen de klassen in. Zij vertellen u hoe het er in de klas echt aan toe gaat. En bij een lekker aperitief kan men honderduit vragen stellen aan een aantal mensen uit het team.

Op dinsdag 21 oktober van 9 tot 11 uur is iedereen met hun kleine oogappel welkom tijdens de ‘openkleuterklas’. Daar kunnen de kleinsten meebeleven hoe het er op school aan toe gaat. Ook papa en mama mogen van deze momenten meegenieten.

Initiatie moderne dans om theaterstuk te begrijpen

In het Koksijdse Casino programmeerde de Cultuurdienst van Koksijde onlangs de dansvoorstelling 'Rauw' door de groep K. Om deze voorstelling te begrijpen kwam de bekende danseres Siri Clinckspoor de leerlingen uit klasgroep 5 initiëren in de hedendaagse dansimprovisatie. Het werden enkele leerrijke uurtjes waarna heel wat leerlingen de dansvoorstelling (zonder één enkel woord) begrepen. 

 

 

 

Vredeswerkjes te zien tijdens tentoonstelling " Schrijfsels achter het front"

Tijdens de voorbije bosklassen te Vlamertinge werd ook heel wat aandacht besteed aan de 1ste wereldoorlog. Er waren een aantal interessante bezoeken geleid door een gids. Nadien werd dit thema ruim verwerkt in de klas. Vanuit hun eigen creativiteit en gevoel en konden de leerlingen een werkje rond dit thema maken. Deze werkjes zijn van 11 oktober tot 15 november te zien tijdens de tentoonstelling    " Schrijfsels achter het front ". Deze tentoonstelling kun je bezichtigen tijdens de openingsuren in de Koksijdse bibliotheek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud syndiceren