Kerstateliers .. dichten de kloof tussen school en thuis

Het is een traditie rond de kerstperiode : onze kerstateliers. Verdeeld in groepen , samengesteld uit leerlingen uit diverse klassen ( vanaf klasgroep 2), doen ze over 2 voormiddagen 4 zelf gekozen ateliers aan. Alle ateliers staan in het teken van kerstdag. Er wordt naar hartelust geknutseld, gebakken, gezongen, .... Bi alle ateliers helpen heel wat  mama's, papa's, oma's en opa's. Zo wordt de kloof tussen school en thuis veel kleiner gemaakt. Kinderen werken samen met hun familie op school...

Meer foto's kun je vinden in de rubriek  " foto's ".

 

Kleuters ontwerpen hun eigen " opruimrobot "

De kleuters uit de klassen van juffen Maika en Elsje nemen deel aan de grote techniekwedstrijd van het Go!.
Kort gezegd luidt de opdracht : " we ontwerpen een opruimrobot" ( zodat we ons speelgoed nooit meer hoeven op te ruimen :-)  ). Voor het eigenlijke ontwerpen ontdekten de kleuters heel wat "systemen" die ze kunnen gebruiken bij het maken van een robot. Hieronder een selectie : 

 

We experimenteren met magneten. Waar de magneet wordt aangetrokken hangen we het woordje "ja" op, in het aandere geval "neen".

 

 

We experimenteren ook met alees wat 'open ' en 'dicht ' kan. Zelfs in de praatzak zat er iets wat open en dicht kon.

 

 

Een vrij knutselwwerk met als opdracht : gebruik verschillende materialen om vast te maken en zorgervoor dat er iets kan bewegen aan je knutselwerk...

 

 

... met creatieve resultaten !

En kijk eens naar onze zelfgemaakte, bewegende rups !

Een écht materialenonderzoek : zoek iets van papier, plastic, hout, metaal, ...

 

 Met enkele toevallige voorwerpen maken we in groep " iets ". De  'bedenkers' vertellen hun groepje wat ze hebben gemaakt.

Op bezoek in de afdeling metaalbewerking in de Middenschool Nieuwpoort ... op zoek naar robots!

 

 

 

 

BEWEGEN .... EEN ROBOT ....WE EXPERIMENTEREN ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen snoepen van ' De Grote Voorleesdag'

Op woensdag 26 november organiseerden de ouderkoepels van de verschillende schoolnetten ' De Grote Voorleesdag ' voor ouders. Wij namen alvast deel om aan te tonen dat voorlezen voor kinderen belangrijk is en tevens dat zij daar , in deze tijd van digitale spelen, enorm van kunnen genieten. Meteen werd ook de ouderbetrokkenheid verhoogd. Heel wat ouders en sympathisanten lazen in een knus hoekje van de school voor aan een groepje leerlingen. De voorleesboeken zelf werden geselecteerd door de Koksijdse bieb. Het was een lust om te zien hoe de kineren, van kleine tot groot, aan de lippen van de verteller hingen.

Nadien trokken de oudste leerlingen naar onze kinderopvang " De Zeesterretjes". Zij lieten de ook de allerkleinsten meegenieten van het voorlezen.Daarna verzamelden de 'voorlezers ' rond de koffietafel. Iedereen vond het ronduit een positief initiatief en men besloot om dit toch wel enkele malen per schooljaar te doen.

Meer foto's vind je onder de rubriek 'Voorleesdag' 2014 ' onder foto's.
 

 

Red een leven!

In klasgroep 5 was onlangs het Instituut voor Medisch Dringende Hulpverlening te gast. In een eerste gedeelte leerden de kinderen herkennen wanneer het leven van een mens in gevaar is. Ze maakten ook een boeiende reis tijdens het ontdekken van de weg die zuurstof in ons lichaam aflegt. Een must voor iedereen is ongetwijfeld het juist verwittigen van de hulpdiensten. Ook deze , soms levensbelangrijke handeling, werd aan de kinderen geleerd.
In een laatste gedeelte leerde men ook hoe men iemand dient te beademen en hartmassage te geven. En wat doe je wanneer er een nootje in iemands luchtpijp belandt? " Iedereen zouden  deze handelingen moeten kennen ", zeiden een aantal leerlingen achteraf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattice is Koksijds kinderburgemeester !

Mattice Vermander, leerling uit klasgroep 5B is de nieuwe kinderburgemeester van Koksijde. Daarmee volgt hij Janne Levecque als kinderburgemeester. Samen met schepen Lander Vanhove zit Mattice gedurende het komende schooljaar 5 maal de Koksijdse kindergemeenteraad voor. Hierin zitten 12 kinderen uit de 6 basisscholen van Koksijde. vanuit de scholen brengen zij heel wat iedeeën naar voor rond natuur en milieu, cultuur, sport en spel, verkeer en veiligheid. Ook bij inhuldigingen die kinderen aanbelangen is de kindergemeenteraad aanwezig. In zijn eerste toespraak pleitte Mattice voor meer speelpleinen en onderlijnde hij het belang van de veiligheid. Karine Tovmasyan zetelt samen met de jkersverse kinderburgemeester namens onze school in de nieuwe raad. PROFICIAT !

Inhoud syndiceren